Vaccine có tác dụng với biến thể Delta mới được phát hiện tại Italy