Vaccine là biện pháp hiệu quả nhất cứu sống con người trong đại dịch