Vaccine là chìa khóa để Bình Dương về trạng thái 'bình thường mới'