Văn Hậu tiếp tục phải lên bàn mổ sau tái phát chấn thương đầu gối