Văn Lâm ấn tượng trong trận hòa trên sân của Thái-lan