Văn Lâm mất vị trí xuất sắc vào tay thủ môn tuyển Philippines