Văn Quyến 'xuất quỷ nhập thần', Việt Nam hạ đội hạng tư World Cup nhờ một đội hình 'kỳ lạ'