Văn Toàn khen Brandao hết lời, cảm ơn 'nhân tố hoàn hảo' đã thay thế xuất sắc Xuân Trường