Văn Toàn ngã cực 'nhạy' kiếm penalty, Quế Ngọc Hải trừng phạt sai lầm của Malaysia