Văn bản 'tiêm vắc xin tự chi trả với giá 350.000 đồng/người' do sơ suất soạn thảo