Vận chuyển vaccine, vật tư y tế từ Hungary, Croatia và Slovakia về Việt Nam