00:00

Vẫn còn may mắn hơn ối người vì chồng không đánh, không chửi chỉ không nói chuyện và không ân ái thôi...

TIN LIÊN QUAN