Vẫn tiếp tục lan truyền hình ảnh Thủy Tiên tại đồn công an