Vật lý, tâm lý trị liệu: 'Phương thuốc đặc biệt' cho bệnh nhân COVID-19