Vi phạm Chỉ thị 10: Xử phạt tiểu thương lén bán hàng, kể cả người đi mua

Chiều 21/6, đoàn đã tiếp tục ra quân nhắc nhỡ tiêu thương cũng như người dân thực hiện chỉ thị 10.

Thứ ba, 22/06/2021 17:30

Thời sự

Niềm tin Vaccine Covid-19 08:44

Niềm tin Vaccine Covid-19

Thứ ba, 03/08/2021 | 15:11
Chinh phục thử thách mới 08:50

Chinh phục thử thách mới

Thứ ba, 03/08/2021 | 15:07