Video quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Để giúp cử tri nắm vững quy định về các bước tiến hành bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội có video hướng dẫn "6 bước" khi cử tri đi bầu cử. Vừa đảm bảo đúng quy trình, vừa tiết kiệm thời gian cho cử tri.

Thứ hai, 17/05/2021 23:08

Thời sự