Việc điều chỉnh dự án Golden Palace phù hợp với quy hoạch chung

Đây là kết luận của Thanh tra Chính phủ về Dự án Khu nhà ở, dịch vụ, thương mại Golden Palace tại ô đất C3 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.

Dự án Khu nhà ở - Dịch vụ - Thương mại Golden Palace (Ảnh: Báo Đầu tư)

Dự án khu nhà ở, dịch vụ, thương mại Golden Palace tại ô đất C3 khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, là một trong số 38 dự án được Thanh tra Chính phủ tổ chức thanh tra. Ngày 4/9/2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận số 1468/KL-TTCP và Báo cáo số 08/VC-TTCP ngày 21/1/2021 về kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản số 70/TB/VPCP ngày 25/2/2020.

Đến ngày 23/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra số 1183/TB-TTCP về một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay; việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hà Nội (giai đoạn 2003-2016).

Liên quan đến dự án Khu nhà ở, dịch vụ, thương mại Golden Palace tại ô đất C3 Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc điều chỉnh dự án, bổ sung thêm chức năng dịch vụ, thương mại, căn hộ ở nhưng vẫn đảm bảo đủ diện tích đỗ xe cho nhu cầu công cộng và văn phòng cho thuê trong Khu đô thị theo mục tiêu ban đầu, phù hợp Quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiền sử dụng đất được tính theo phương pháp thặng dư quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về nội dung này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và rà soát.

Tại Báo cáo số 438/BC-BTNMT-m ngày 8/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xác định tiền sử dụng đất của 38 dự án, trong đó có dự án tại Lô C3, Dự án Khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính có nội dung: các dự án này khi xác định tiền sử dụng đất không gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Về nội dung này, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2119/TTCP-C.I ngày 4/12/2020 đồng ý với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 20/12/2021, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ bắt đầu triển khai kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 1468/KL- TTCP ngày 4/9/2018, trong đó có nội dung kết luận đối với 38 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất có vị trí đắc địa tại Hà Nội.

Thời gian kiểm tra là 10 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định), kể từ ngày công bố quyết định.

Theo PV/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/kinh-te/viec-dieu-chinh-du-an-golden-palace-phu-hop-voi-quy-hoach-chung-20220118111313141.htm

Tags: Golden Palace  |  chưng cư Hà Nội  |  Bộ Tài nguyên và Môi trường  |  Thanh tra Chính phủ  | 

netRADIO     netTV