Việt Nam-Qatar tăng cường hợp tác về phòng, chống dịch COVID-19