Việt Nam bay cao World Cup: Liều vắc xin cho tổ quốc chống dịch...