Việt Nam có thể hưởng lợi nếu Malaysia, Indonesia bị phạt nặng do bạo lực