Việt Nam có thêm 14.508 ca mắc COVID-19, 2.704 ca khỏi bệnh