Việt Nam có thêm 2,6 triệu liều vaccine Pfizer từ Mỹ