Việt Nam đã chữa khỏi 1.025 bệnh nhân COVID-19

Tin tức mới nhất về Việt Nam đã chữa khỏi 1.025 bệnh nhân COVID-19