Việt Nam đặt mục tiêu có 15 doanh nghiệp tư nhân tỷ USD trong 5 năm tới

Mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam sẽ có 15 doanh nghiệp tư nhân với giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD. 5 năm sau, con số này sẽ là 20.

Theo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, 3/6 mục tiêu phát triển doanh nghiệp đề ra không đạt được. Song, Việt Nam vẫn đang nuôi tham vọng lớn về việc phát triển khu vực tư nhân.

Trong giai đoạn 2021-2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng số doanh nghiệp hoạt động trung bình là 15%/năm. Thêm vào đó, đến năm 2025, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và lớn chiếm 5-6% tổng số doanh nghiệp; đến năm 2030 đạt 8%.

Ngoài ra, mức tăng trưởng bình quân số lao động 2021-2030 đạt 6-8%/năm; tăng trưởng bình quân thu nhập của người lao động đạt 25-30%/năm; tăng trưởng bình quân mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước đạt 23-25%/năm.

Trong 10 năm tới, dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 nằm trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII xác định, phải không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế, phát triển lực lượng doanh nghiệp của người Việt ngày càng vững mạnh và huy động sức mạnh tổng hợp của đất nước, nâng cao hiệu quả và lợi ích do hội nhập quốc tế mang lại.

Dù chưa đạt các mục tiêu như kỳ vọng, song khi đánh giá về sự phát triển của khu vực tư nhân Việt Nam, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII vẫn khẳng định, trong 10 năm qua 2011-2020, khu vực kinh tế ngoài nhà nước trong nước (bao gồm doanh nghiệp tư nhân và kinh tế hộ gia đình) vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng 43% GDP, thu hút khoảng 85% lao động đang làm việc của nền kinh tế.

Đáng chú ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra mục tiêu đến năm 2025, có 15 doanh nghiệp khu vực tư nhân sở hữu giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD. Đến năm 2030, con số này sẽ là 20.

Dù vậy, cần biết rằng, trong giai đoạn 2016-201 - giai đoạn mà tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp thành lập mới bình quân trên thực tế tăng gấp đôi so với giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng số doanh nghiệp đang hoạt động chỉ là 14,4%, còn tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới là 10,5%. Do vậy, để đạt được tốc độ tăng số doanh nghiệp đang hoạt động khoảng 15% trong 5 năm tới, cần một nỗ lực không nhỏ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra, để đạt được mục tiêu đề ra, trước mắt cần tập trung vào một số nhóm giải pháp, gồm hỗ trợ doanh nghiệp sau tác động bởi dịch bệnh Covid-19; phát triển doanh nghiệp có quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt trong một số ngành, tạo cực tăng trưởng mới cho phát triển kinh tế...

Cuối cùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, cần thúc đẩy nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; tăng cường liên kết doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác phát triển doanh nghiệp.

Theo Bảo Quân/Doanh nhân SG Link Gốc:           Copy Link
http://www.doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/viet-nam-dat-muc-tieu-co-15-doanh-nghiep-tu-nhan-ty-usd-trong-5-nam-toi-1101443.html

Tags: Việt Nam  |  tư nhân  |  phát triển  |  mục tiêu  |  tăng trưởng  |  kinh tế  |  Bộ Kế  |  giai đoạn  |  khu vực  |  bình quân