Việt Nam mất Tấn Sinh, HLV Lào khích tướng; Văn Lâm sang Nhật?