Việt Nam sẽ có thêm 3 triệu liều vắc xin Moderna từ Mỹ vào ngày 25/7