Việt Nam trong nhóm 5 nước có chỉ số kết nối thương mại ấn tượng

Theo báo cáo Chỉ số kết nối toàn cầu (GCI) năm 2021, Việt Nam thuộc 5 nước có kết quả ấn tượng về khả năng cải thiện và kết nối thương mại quốc tế trong 20 năm qua.

lọt nhóm có kết quả ấn tượng về cải thiện, kết nối thương mại quốc tế trong 20 năm, cùng Mexico, Hà Lan, Cộng hoà Sierra, UAE./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-trong-nhom-5-nuoc-co-chi-so-ket-noi-thuong-mai-an-tuong/758135.vnp

Tags: Báo cáo Chỉ số kết nối toàn cầu  |  GCI  |  Kết nối thương mại quốc tế  |  kinh tế Việt Nam

netRADIO     netTV