Việt Nam và Pháp ký kết nhiều thỏa thuận trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính