VietinBank đẩy mạnh số hóa giải pháp hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi Covid-19