Vietjet: Gần 2,5 triệu ghế phục vụ tết Canh Tý 2020