Vietjet cùng Khánh Hòa chào đón vị khách thứ 10 triệu