Vietjet tiên phong khai trương hai đường bay thẳng từ Việt Nam tới New Delhi (Ấn Độ)