Vietnam Airlines vận chuyển gần 1 triệu liều vaccine vào TP.HCM