VinMart, VinMart+ cam kết đủ nguồn cung hàng hóa, không tăng giá