Vĩnh Long, Tiền Giang kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16