Vĩnh Long phản hồi thông tin về đối tượng ưu tiên tiêm vaccine