Vĩnh Phúc: Cách ly y tế toàn bộ một thôn liên quan 'ổ dịch' quán bar Sunny ít nhất 14 ngày