Vĩnh Phúc: Thu hút FDI 8 tháng tăng gần 200%

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, tính từ đầu năm đến ngày 15/8, địa phương này đã thu hút được 895,7 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng xấp xỉ 196% so với cùng kỳ 2020.

Cụ thể, đến ngày 15/8, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 48 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới và điều chỉnh vốn. Trong đó, 27 dự án FDI cấp mới và 21 dự án FDI điều chỉnh vốn.

Trong tổng số 27 dự án FDI cấp mới, Hàn Quốc tiếp tục là nước dẫn đầu về số dự án đầu tư mới với 15 dự án, có tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 44 triệu USD. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo hiện là ngành mũi nhọn về thu hút đầu tư FDI của tỉnh Vĩnh Phúc với 779,39 triệu USD vốn đăng ký cấp mới, đầu tư cho 26 dự án, tăng 608% về số vốn đăng ký cấp mới, tăng 62,5% về số dự án đầu tư.

Bên cạnh sự gia tăng mạnh mẽ về vốn FDI, vốn đầu tư trong nước vào tỉnh Vĩnh Phúc trong những tháng đầu năm cũng tăng đáng kể. Theo đó, tính đến ngày 15/8, toàn tỉnh đã thu hút được 24 dự án đầu tư trong nước, trong đó có 14 dự án cấp mới, 10 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đăng ký đạt 11.319,8 tỷ đồng, tăng gần 58% so với cùng kỳ 2020.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dòng vốn FDI vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm có sự điều chỉnh giảm 2,1%, nhưng vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc lại tăng đột biến. Điều đó cho thấy, môi trường đầu tư tại địa phương này đang thực sự hấp dẫn doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 461 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 5,8 tỷ USD. Trong số các dự án FDI đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc, có nhiều thương hiệu lớn như: Honda, Toyota, Piaggio…

Theo Nguyễn Hòa/Công thương Link Gốc:           Copy Link
https://congthuong.vn/vinh-phuc-thu-hut-fdi-8-thang-tang-gan-200-164196.html

Tags: Vĩnh Phúc  |  thu hút FDI  |  tăng gần 200%

netRADIO     netTV