Vĩnh Phúc chấn chỉnh việc tiêm phòng COVID-19 không đúng đối tượng