Vĩnh Phúc đặt mục tiêu 90% trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm vaccine