Vĩnh Phúc phản hồi thông tin trường hợp đã tiêm đủ vaccine vẫn yêu cầu cách ly tập trung