Vĩnh Phúc rà soát, yêu cầu người về từ Phú Thọ cách ly tại nhà