Vĩnh Phúc thêm ổ dịch mới liên quan đến trường học chưa rõ nguồn lây