ViruSs đăng ảnh chụp chung với hot girl 'bắp cần bơ', dù việc kinh doanh khó khăn vẫn quyên góp ủng hộ chống dịch Covid-19