Virus SARS-CoV-2 vẫn có thể lây lan trong nhóm có tỷ lệ tiêm phòng cao