Vợ chồng Bill Gates bắt đầu phân chia tài sản 145 tỷ USD