Vụ án Thiện 'Soi' và doanh nhân Thu Trà: Công an tìm người bị hại