Vụ án giết người đốt xác phi tang: Gia đình nạn nhân làm đơn kháng cáo