Vụ đường dây ma túy trong Bệnh viện Tâm thần: Bắt 1 trưởng khoa