Vụ giáo trình có 'đường lưỡi bò': Kỷ luật một trưởng khoa